nơi bán thiềm thừ ngọc hoàng long

Cóc ngọc Hoàng Long,hoạch tài phát lộc,đem lại tốt lành cho gia chủ TT-HL-S5-5933

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 11.5cm x 11.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 751 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Cóc ngọc Hoàng Long,hoạch tài phát lộc,đem lại tốt lành cho gia chủ TT-HL-S5-7007

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18.5cm x 12cm x 8cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 887 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Cóc ngọc Hoàng Long,hoạch tài phát lộc,đem lại tốt lành cho gia chủ TT-HL-S5-8706

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17.5cm x 11.5cm x 11.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.102 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Cóc ngọc Hoàng Long,hoạch tài phát lộc,đem lại tốt lành cho gia chủ TT-HL-S5-8761

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 12cm x 10cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.109 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh

Cóc ngọc Hoàng Long,hoạch tài phát lộc,đem lại tốt lành cho gia chủ TT-HL-S5-8872

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 12cm x 12cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.123 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh