Thiềm Thừ Trang Sức

Thiềm thừ đeo cổ Thạch Anh Hồng S794

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ đeo cổ Thạch Anh Hồng ( Trung Quốc ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 2cm x 1.5cm . + Khối lượng: 12g. + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc, mang điềm lành cho gia chủ . + Cách sử dụng: Trang

Thiềm thừ đeo cổ Thạch Anh Trắng ,bổ trợ tài lộc,mang điềm lành cho người đeo S793

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ đeo cổ Thạch Anh Trắng ( Trung Quốc ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.5cm x 2cm x 1.5cm . + Khối lượng: 12g. + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc, mang điềm lành cho gia chủ . + Cách sử dụng: Trang

Thiềm thừ đeo cổ Thạch Anh Trắng ,bổ trợ tài lộc,mang điềm lành cho người đeo S791

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ đeo cổ Thạch Anh Trắng ( Trung Quốc ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.6cm x 1.5cm x 1.3cm . + Khối lượng: 11g. + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc, mang điềm lành cho gia chủ . + Cách sử dụng: Trang

Thiềm thừ đeo cổ Thạch Anh Trắng,bổ trợ tài lộc,mang điềm lành cho người đeo S792

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ đeo cổ Thạch Anh Trắng ( Trung Quốc ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 1cm . + Khối lượng: 9g. + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc, mang điềm lành cho gia chủ . + Cách sử dụng: Trang

Thiềm thừ thạch anh đen S937

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ đeo cổ Thạch Anh đen ( Trung Quốc ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 2cm x 1.5cm . + Khối lượng: 10g. + Ý nghĩa: linh vật bổ trợ tài lộc, mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc, mang điềm lành