Thiềm Thừ Tây Tạng

Thiềm Thừ Tây Tạng Chuẩn,Kích hoạt vận may tài phát lộc,đem lại tốt lành cho gia chủ CTT-S

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ đá Cẩm Thạch Tây Tạng (Phía Nam,thộc dãy Himalaya). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 7cm x 8.5cm . + Khối lượng: 0.6kg . + Ý nghĩa :Kích hoạt vận may tài lộc,phát đạt trong kinh doanh,mang lại điềm lành,thịnh vượng cho gia

Thiềm Thừ Tây Tạng Khủng,Kích hoạt vận may tài phát lộc,đem lại tốt lành cho gia chủ CTT-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ đá Cẩm Thạch Tây Tạng (Phía Nam,thộc dãy Himalaya). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 17.5cm x 18cm . + Khối lượng: 9kg . + Ý nghĩa :Kích hoạt vận may tài lộc,phát đạt trong kinh doanh,mang lại điềm lành,thịnh vượng cho gia

Thiềm Thừ Tây Tạng Trung,Kích hoạt vận may tài phát lộc,đem lại tốt lành cho gia chủ CTT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm Thừ đá Cẩm Thạch Tây Tạng (Phía Nam,thộc dãy Himalaya). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 11.5cm . + Khối lượng: 2.3kg . + Ý nghĩa :Chiêu tài phát lộc,mang lại bình an,hạnh phúc,giảm thiểu rủi ro. + Cách sử dụng: Ket